ฝุ่นๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  1624 3 18 มี.ค. 2561
น้ำประปาหมู่4  494 1 9 พ.ค. 2560
สงสัยทำอะไร  1921 6 27 มิ.ย. 2559
เรื่อง การท่อวางระหว่างคลองชลประทาน ที่ไม่ได้ทำที่ปิด-เปิด  1331 0 17 มิ.ย. 2557
เว็บไซต์ อบต.คลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ   4008 7 15 พ.ย. 2556
หลังจากเลือกตั้งนายกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดำรงตำแหน่งและเริ่มทำงานเมื่อไหร่  665 1 27 ก.พ. 2556
ขอความอนุเคราะห์ริดรอนต้นจามจุรี  1334 1 20 มิ.ย. 2555
รับสมัครงานราชการ  1804 1 18 มิ.ย. 2555
  (1)