มะม่วง  (จังหวัด สุโขทัย)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มะม่วง
 
คำโฆษณา : ผลไม้ดี รสชาติอร่อย
 
ประเภท OTOP : -
 
รายละเอียด : เนื่องจากในพื้นที่ตำบลคลองยางเป็นพื้นที่สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก เนื่องจากมีแม่น้ำและลำคลองไหลผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่มักจะปลูกพืชไร่ เช่น มะม่วง และมะม่วงที่ไดรับความนิยม ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม่ อกร่อง ห้าลั่น พิมเสน ฯลฯ
 
ราคา : - บาท
 
ผลิตโดย : ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
ติดต่อ : ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
ผู้เข้าชม 970 ท่าน