ฝุ่นๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  1531 3 18 มี.ค. 2561
น้ำประปาหมู่4  410 1 9 พ.ค. 2560
สงสัยทำอะไร  1835 6 27 มิ.ย. 2559
เรื่อง การท่อวางระหว่างคลองชลประทาน ที่ไม่ได้ทำที่ปิด-เปิด  1287 0 17 มิ.ย. 2557
เว็บไซต์ อบต.คลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ   3867 7 15 พ.ย. 2556
หลังจากเลือกตั้งนายกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดำรงตำแหน่งและเริ่มทำงานเมื่อไหร่  618 1 27 ก.พ. 2556
ขอความอนุเคราะห์ริดรอนต้นจามจุรี  1277 1 20 มิ.ย. 2555
รับสมัครงานราชการ  1744 1 18 มิ.ย. 2555
  (1)