สงสัยทำอะไร
 

        ผมไม่ทราบว่า ทต.ต.คลองยาง มีความเคลื่อนไหวในรูปแบบงานอะไรบ้าง ขนาด ปชช.ตั้งกระทู้ถาม ก็ยังไม่มี จนท.เข้ามาใส่ใจในเรื่องนี้บ้างเลย ผมเป็นคนคลองยาง ก็อยากทราบว่าคลองยางของเรามีความเคลื่อนไหวอะไรไปบ้างแล้ว ขนาดกระทู้ของ ปชช.คนคลองวังทองที่สอบถามเรื่อแสงสว่างส่องทางเข้าหมู่บ้านคลอง วังทอง ตั้งแต่ปากทางเข้า ( ตลาดนัดชุมชน ) ถึง วัดคลองวังทอง ก็ยังไม่มีความคืบ หน้าอะไรเลย อย่าให้ ปชช.เขาสงสัยว่า ตัวแทนของ ปชช.ที่เขาเลือกเข้าไปเป็นกระ บอกเสียงแทนเขา มัวไปรับจ้างหาผลประโยชน์ใส่ตัวเอง ฝากผู้รับเรื่องไปพิจารณาเรื่องผลงานด้วยครับ

เขียนโดย   คุณ คนหาเช้ากินค่ำ

วันที่ 5 ก.พ. 2557 เวลา 09.27 น. [ IP : 49.48.165.187 ]  
 

  เรียนคุณคนหาเช้ากินค่ำ
กรณีเรื่องแสงสว่างรายทางทางเข้าหมู่บ้านคลองวังทอง เนื่องด้วยจุดดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแสงสว่างรายทาง ทางหลวงชนบท จะเป็นผู้รับผิดชอบในด้านนี้ ซึ่ทางเทศบาลตำบลคลองยาง ได้ดำเนินประสานงานกับทางหลงชนบทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ผลเป็นประการใดจะขอนำเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไป ....ขอขอบคุณ

เขียนโดย   คุณ จนท.

วันที่ 6 ก.พ. 2558 เวลา 10.36 น. [ IP : 110.77.179.102 ]  
 

       อยากทราบว่าตอนนี้เรื่องได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ช่วยตามเรื่องให้ด้วยนะครับ เพราะผ่านไปหลายเดือนแล้ว ปปช.ที่เขาสัญจรยามค่ำคืนเขาเดือดร้อนกันทั้งนั้น ถ้างานชิ้นนี้สำเร็จไปด้วยดี รับรองสมัยหน้าเต็มที่              

เขียนโดย   คุณ คนหาเช้ากินค่ำ

วันที่ 17 พ.ค. 2558 เวลา 13.09 น. [ IP : 223.207.248.67 ]  
 

                  จะครบวาระ * * * กไม่กี่เดือนไม่เห็นมีผลงานปรากฏแก่สายตา ปชช.เลย เสียดายภาษีของ ปชช.ที่มาเป็นเงินเดือนแก่ จนท.เช้าชาม เย็นชาม    

เขียนโดย   คุณ คนคลองยาง

วันที่ 16 มิ.ย. 2559 เวลา 11.18 น. [ IP : 1.46.74.175 ]  
 

     จริง ๆ คร้บ สมัยหน้าคงต้องไตร่ตรองเสียก่อน เพราะสมัยนี้เป็นบทเรียน                

เขียนโดย   คุณ คนคลองยาง

วันที่ 16 มิ.ย. 2559 เวลา 11.23 น. [ IP : 1.46.74.175 ]  
 

เรียน คุณ คนคลองยาง
  เทศบาลตำบลคลองยางได้ประชุมและมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายสำหรับดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาคววามต้องการของพี่น้องประชาชนชาวคลองยาง ดังนี้
1. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Cape Seal(กลบหลุม) สายปักทุ่ม หมู่ที่ 8 ถึง สายวังแต่ หมู่ 2
2.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายปักทุ่ม หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านดาบชลอ
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 2 หมู่ที่ 1 ซอยนำพัฒนา หมู่ที่ 4 ซอย2/3 หมู่ที่ 9
4. โครงการยกระดับถนนพร้อมลงลูกรังผิวจราจรบดอัดแน่น สายวงเวียน-บ้านนางแอบ หมู่ที่ 5
5. โครงการยกระดับถนนพร้อมลงลูกรังผิวจราจรบดอัดแน่น สายบ้านนายจุก หมู่ที่ 10
6. โครงการยกระดับถนนพร้อมลงลูกรังผิวจราจรบดอัดแน่น สายป่าสัก-หนองตะเข้
7. โครงการขุดลอกคลองตาชิด คลองสำโรง หมู่ที่ 4
8.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ รพ.สต.บ้านไผ่ตะล่อมและบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองยาง
*** ทั้งนี้โครงการดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลคลองยางได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วพร้อมให้ประชาชนชาวคลองยางได้ใช้ประโยชน์ค่ะ                    

เขียนโดย   คุณ จนท.

วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 14.30 น. [ IP : 110.78.173.71 ]  
 

เรียน คุณ คนคลองยาง        
   เทศบาลตำบลคลองยางได้ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายสำหรับดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาคววามต้องการของพี่น้องประชาชนชาวคลองยาง ดังนี้
1.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำบริเวณประปาหมู่บ้าน(วัดวังแร่) หมู่ที่ 2
2.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการยกระดับถนนดินพร้อมบดอัดแน่น สายหนองลี หมู่ที่ 6
3.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการยกระดับถนนพร้อมลงลูกรังผิวจราจรบดอัดแน่น สายหมู่ 12 (สายหมู่ 12 เชื่อม หมู่ 6)
4.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการยกระดับถนนพร้อมลงลูกรังผิวจราจรบดอัดแน่น สายซอยตากี หมู่ที่ 3
5.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการยกระดับถนนพร้อมลงลูกรังผิวจราจรบดอัดแน่น สายคลองน้ำไหล-ศรีนคร หมู่ที่ 2(ช่วง2)
6.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการยกระดับถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12
7.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการวางท่อระบายน้ำ 2 แถว ขนาดท่อ0.80 เมตร พร้อมลงลูกรังเกลี่ยเรียบ ฝายดินคลองขิง(สายบ้านนายไกร) หมู่ที่ 6
8.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมฝายตาครอบ หมู่ที่ 6

*** ทั้งนี้โครงการดังกล่าวข้างต้น ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบการพัสดุค่ะ      

เขียนโดย   คุณ จนท.

วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 14.45 น. [ IP : 110.78.173.71 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)