หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรกลาง   อบต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยนายกสนั่น อำยิ้ม ประชาสัมพนธ์การจัดการขยะเปียกในตำบล เป้าหมายร้อยละ80 ของจำนวนครัวเรือน หมู่ที่ ๔ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   19 มิ.ย. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปากพระ   ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ   19 มิ.ย. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไกรกลาง   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 517/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง   18 มิ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.เมืองบางยม   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 63-017 สายคลองยาง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองบางยม กว้าง 5 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 610 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.เมืองบา   18 มิ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.เมืองบางยม   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 63-017 สายคลองยาง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองบางยม กว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 715 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.เมืองบา   18 มิ.ย. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังทองแดง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทิวาแอร์(ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 32,400 บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ร   18 มิ.ย. 2561 0
ข่าวกิจกรรม อบต.เมืองบางยม   เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 63-017 สายคลองยาง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองบางยม กว้าง 5 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 610 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.เมืองบางยมกำหนด   18 มิ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังทองแดง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านทิวาแอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 64,800 บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าข   18 มิ.ย. 2561 0
ข่าวกิจกรรม อบต.เมืองบางยม   เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 63-017 สายคลองยาง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองบางยม กว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 715 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.เมืองบางยมกำหนด   18 มิ.ย. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังทองแดง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบุญคงการค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 59,000 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล   18 มิ.ย. 2561 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1133/td>