หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561    6 ธ.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)   4 ธ.ค. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกลางหนอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปจำนวนผู้มาขอรับบริการการใช้บริการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป้วยเอดส์   23 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการให้บริการการขึ้นทะเบียน การยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผุ้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   23 พ.ย. 2561 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลคลองยาง ประชาสัมพันธ์เข้าระบบเพื่อประเมินแบบวัดการรับรู้(EIT)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   19 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การให้บริการของชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลคลองยาง   15 พ.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล   14 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)   12 พ.ย. 2561 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44