หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 4)   16 ต.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562   16 ต.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   11 ต.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561   10 ต.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   3 ต.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563   3 ต.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561    14 ก.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 ก.ย. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 ก.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 ก.ย. 2561 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 41